Gwneud cais am y Logo

Gellir defnyddio logo Draig Cymru Wales ar brosiect sydd wedi’i gymeradwyo, naill ai i nodi partneriaeth â Llywodraeth Cymru sydd eisoes yn bodoli neu fel ffordd o gysylltu ag unrhyw un o safleoedd brand Cymru Wales (croeso.cymru, tradeandinvest.wales neu wales.com).

Dylech ddefnyddio logo Cymru Wales fel elfen ddylunio atodol, ar y cyd â'ch brand chi. Ni ddylai fod yn brif ffocws y dyluniad marchnata.

Llenwch y ffurflen ganlynol os gwelwch yn dda i ofyn am y ffeiliau logo.  Os ydych angen math o ffeil wahanol, rhowch y manylion ar y ffurflen isod neu cysylltwch â brand@gov.wales