Gwerthoedd craidd

Hanfod Cymru

Mae Brand Cymru Wales yn dod â chysondeb i’n gwaith o hyrwyddo Cymru, beth bynnag fo'r sector dan sylw. Mae un set o werthoedd craidd yn sail i'r holl waith hwn. Wales Brand

Dilysrwydd

Yn agored, yn onest - mae ein gwlad wedi’i seilio ar hanes a threftadaeth falch, a’i ffurfio gan dirwedd gref a hardd. Mae ein cymunedau, ein diwylliant a’n cynefin yn wirioneddol bwysig i ni ac rydym am arwain y byd wrth eu hamddiffyn. Am mai’r adnoddau hyn sy’n ein gyrru ni: twf gwyrdd, allforion creadigol byd-eang, atyniadau antur, cynnyrch lleol o safon. Ein dilysrwydd yw'r allwedd i'n dyfodol.

Creadigol

Creadigrwydd yw calon ein cenedl. Mae ein diwylliant cyfoethog a hirhoedlog yn ffynnu: mewn cerddoriaeth, llenyddiaeth, celf, teledu a theatr. Ond mae'n llawer mwy na hynny. Ble bynnag fyddwch chi'n edrych yng Nghymru, fe welwch chi syniadau newydd disglair yn cael eu gweithredu. Mae'n digwydd mewn stiwdios dylunio a chwareli, ffatrïoedd a labordai ledled y wlad. Mae yna ysbryd entrepreneuraidd ar gerdded ac mae ein breuddwydion yn cael eu gwireddu.

Llawn bywyd

Mae Cymru newydd ar ddod. Wedi'n hysbrydoli gan ein gorffennol ond yn edrych i’r dyfodol gyda chyfrifoldeb a chreadigrwydd. Mae’r tir yn fyw o natur ac antur. Mae ein diwylliant yn llawn dychymyg. Mae ein cymunedau’n byrlymu o gyfle ac arloesedd ac mae cenhedlaeth newydd llawn talent a sgìl yn buddsoddi mewn dyfodol disglair a chynaliadwy. Llawn bywyd.