Ymdeimlad o le

Zip World, North Wales

Zip World, North Wales

 by Wales on View

Mae Cymru'n wlad amlochrog - digon o hanes er mwyn creu sioe iawn ohoni tra’i bod ar yr un pryd yn rhan o’r byd mawr cosmopolitaidd. Ond mewn byd sy’n gynyddol rithwir - lle mae llawer ohonom yn rhannu'r un profiadau ail law – mae profiadau go iawn ar ben ein rhestr o ddymuniadau. Yn enwedig pan fyddwn yn ymgysylltu â gwlad wahanol.

Felly, nid ein golygfeydd o safon byd-eang na’n siopa na’n treftadaeth sydd o reidrwydd yn ein gwneud yn wahanol - ond yn hytrach ein teimlad. Yr ymdeimlad o gysur, diogelwch, a’r cyfarwydd sy'n plethu nodweddion ffisegol y tir gyda chof, celf a chwedl. Mae cyffyrddiadau bach yr iaith Gymraeg a blas lleol sydd i’w gweld yn ymarferol mewn cynhyrchion, bwyd, ac yn y dyluniad i gyd yn cyfrannu at ein hymdeimlad o le.

Gadewch i ni wneud Cymru yn lle fydd yn aros yn eu cof am byth.

Cewch fwy o wybodaeth ac arweiniad ynglŷn â sut i gyflwyno’r elfen hon i'ch gwaith yn ein dogfen ganllaw Ymdeimlad o le

[Lawrlwytho PDF Sense of Place]