Ffotograffiaeth

Portmeirion

Portmeirion

 by Wales On View

Mae gan lawer o bobl ddelwedd hen ffasiwn o Gymru. Felly, mae delweddau beiddgar, cofiadwy yn help i roi darlun cliriach o Gymru heddiw. Dylai ein ffotograffiaeth adlewyrchu gwerthoedd ein brand a'r pethau sy'n gwneud Cymru’n Gymru. Dylem arddangos ein gwlad mewn ffordd onest, real a gwreiddiol.

Dylai ffotograffau Brand Cymru Wales fod yn grefftus, yn anffurfiol, yn gyfoethog ac yn llawn syniadau; yn ysbrydoledig ac yn uchelgeisiol ond yn berthnasol ac yn hygyrch yr un pryd. Dylid defnyddio cyfansoddiadau graffig gwreiddiol yn hytrach na rhai o fath llyfrgell, stoc. Mae ymdeimlad graffig neu ddogfennol yn hollbwysig - rhaid osgoi sefyll yn syth o flaen y gwrthrych i dynnu’r llun (yn hytrach nag ar ongl) a lluniau cam ar bob cyfrif. Dylid arbrofi gyda dyfnder gwelediad ac mae defnyddio’r camera i gropio testun mewn ffordd anarferol yn rhoi egni i ffotograff. Dylid defnyddio golau naturiol pan fo hynny’n bosibl er mwyn sicrhau didwylledd y ffotograff.

Un o’r arddulliau nodwedd a gyflwynwyd i storfa ffotograffig Cymru yw lluniau ar ongl o 90°, o’r top i lawr. Mae'r arddull graffig hwn yn cyd-fynd â dau o'n hamcanion craidd: i synnu ac ysbrydoli, ac i newid canfyddiadau - yn llythrennol yn yr achos yma.

Mae casgliad helaeth o ddelweddau ffotograffig o ansawdd uchel ar gael ar gyfer defnydd cymeradwy ar Wales on View, ein hadnodd ffotograffig anfasnachol. Mae'r rhain ar gael i bartneriaid twristiaeth ac asiantaethau rhyngwladol er mwyn eu helpu i hyrwyddo'r gorau o Gymru. Gellir lawrlwytho a defnyddio’r delweddau, yn rhad ac am ddim, at ddibenion cymeradwy sy’n gysylltiedig â thwristiaeth neu fuddsoddiad mewnol *.

* Mae telerau ac amodau'n berthnasol.