Logo

Cymru Wales Brand

Mae’r ddraig sydd ar faner Cymru - Y Ddraig Goch – yn ymgorffori’r genedl Gymreig ar y llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol: cryf, nodedig, hyderus, creadigol a balch. Mae'r ail-gread cyfoes newydd hwn o'r eicon cyfarwydd yn pwysleisio'r cysylltiad rhwng y brand a'n baner genedlaethol, ac yn creu marc brand sy’n sicrhau bod popeth y mae’r logo arno’n hollol Gymreig.

Gellir defnyddio'r logo draig yn annibynnol o unrhyw eiriad. Fel hyn, daw’n symbol darluniadol o Gymru. Bydd yn cael ei ddefnyddio ar ben ei hun fel hyn gan amlaf naill ai yng Nghymru neu ar gynllun lle mae'r cyswllt â Chymru eisoes wedi'i grybwyll neu ei sefydlu mewn mannau eraill.

Gellir defnyddio logo Draig Cymru Wales ar brosiectau a gymeradwywyd, naill ai er mwyn nodi partneriaeth â Llywodraeth Cymru sydd wedi'i chymeradwyo eisoes, neu fel ffordd o gysylltu ag unrhyw un o safleoedd brand Cymru Wales (croeso.cymru, tradeandinvest.wales neu wales.com) .