Creu Brand

Gwneud y gorau o Asedau’n Brand

Yn ogystal â deall cymeriad y brand a’r hyn mae’r brand yn ei gynrychioli, mae Brand Cymru Wales hefyd yn cynnwys nifer o asedau brand craidd. Mae pob elfen wedi’i hysbrydoli a'i hysbysu gan wahanol agweddau o Gymru er mwyn sicrhau bod pob agwedd o’r brand yn hollol Gymreig.

Mae llawer o'r asedau hyn hefyd ar gael i'n partneriaid yn y diwydiant, ac mae'r adran hon yn rhoi trosolwg ohonyn nhw. Efallai y byddwch angen mynediad uniongyrchol at rai o'r rhain, neu y gallwch eu defnyddio i’ch helpu i lywio ac ysbrydoli'ch dulliau marchnata. Fel hyn gallwn ychwanegu at gwmpas ac ansawdd y cynnwys am Gymru, gan ysbrydoli'r rhai sy'n dymuno ymweld, gweithio neu wneud busnes yma.