Gwlad, Gwlad/Dyma Gymru*

Yn byrlymu o gyfle, arloesedd ac antur.

Wedi'i ysbrydoli gan fyd natur.

Wedi'i ysgogi gan greadigrwydd.

Mae Cymru'n gyfuniad perffaith o’r lleol a’r byd-eang ac mae ein brand yn seiliedig ar y ddwy agwedd honno: wedi'i wreiddio’n ddwfn yn ein cymunedau, ei ffurfio gan ein tirlun a gyda phwrpas cymdeithasol go iawn (ein 'Bro'); tra ar yr un pryd yn edrych allan, yn agored i syniadau a chyfleoedd newydd - ac yn barod i gyfrannu a chystadlu ar y llwyfan byd-eang (y 'Byd').

Tynnu’r ddau fyd yma ynghyd - ein Bro a’n Byd – yw ein ffordd ni o gyflwyno’n cenedl i'r byd, a gall hyd yn oed y stori leiaf gael effaith pellgyrhaeddol a’n galluogi i ymestyn allan i’r byd a dweud yn hyderus, ‘Gwlad, Gwlad’

Mae’n gwneud gosodiad

Yn falch ohonom ni ein hunain; yn uniongyrchol, yn hyderus, yn ddiymhongar.

Mae’n wahoddiad

I ddarganfod gwlad wahanol, i agor eich llygaid i Gymru heddiw.

Mae’n gosod her

I ailystyried yr hyn yr oeddech chi’n ei gredu eich bod yn ei wybod am Gymru.

* Pan fyddwn yn cyflwyno ein neges yn Gymraeg, rydym yn ymwybodol ein bod yn siarad â chynulleidfa fewnol yng Nghymru’n bennaf, yn hytrach na llawer o waith Brand Cymru Wales, sy’n aml yn canolbwyntio ar farchnadoedd allanol. Mae hyn yn rhoi cyfle i ni deilwra ein negeseuon Cymraeg i'r gynulleidfa yng Nghymru, a rhoi mwy o bwyslais ar ein balchder o’r hyn sydd gan ein gwlad i'w gynnig. Mae Gwlad, Gwlad yn crisialu'r ymagwedd hon yn berffaith. Ond gallwn hefyd ddefnyddio cyfieithiad mwy llythrennol o ‘This is Wales’, sef ‘Dyma Gymru’, pan fyddwn am ei ddefnyddio fel datganiad rhagarweiniol mwy ffurfiol (er enghraifft, fel teitl y cylchgrawn Busnes).