Blwyddyn y Môr

Yn 2018 byddwn yn dathlu arfordir eithriadol Cymru, ac yn gwahodd ymwelwyr o bedwar ban byd i ddod a darganfod profiadau newydd epic ar hyd ein glannau, gyda digwyddiadau ac atyniadau arbennig yn ystod y flwyddyn.

Hon fydd ein ‘Blwyddyn y Môr’. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn 870 milltir o hyd, ac yn mynd bob cam o amgylch yr arfordir, Dyma’r tro cyntaf erioed i lwybr di-dor gael ei sefydlu o gwmpas holl arfordir gwlad. Mae’n eich tywys heibio i amrywiaeth anhygoel cynefin a golygfa mewn gwlypdiroedd gwastad a chlogwyni serth, ac mae’n cynnwys cannoedd o borthladdoedd, cildraethau, cilfachau ac ynysoedd – heb anghofio 230 o draethau!

Mae chwedlau am fôr-ladron a smyglwyr, dryllwyr a seintiau yn gysylltiedig â phob cilfach a phob clogwyn. Cewch weld hen drefi porthladd, marinas modern, cestyll hynafol a chyrchfannau gwyliau ysblennydd o gyfnod Fictoria ac oes Edward.

Mae 50 o ynysoedd yn disgwyl amdanoch mewn môr sy’n gartref i forloi a llamhidyddion a’r boblogaeth fwyaf o ddolffiniaid trwyn potel ym Mhrydain.

Ceir digon yma i fodloni’r rhai mwyaf mentrus – rhowch gynnig ar hwylio, syrffio, hwylfyrddio, caiacio, arfordira neu ddeifio sgwba. Neu beth am ddilyn yr afonydd at lannau ein llynnoedd a’n cronfeydd dŵr?

Dim ots lle fyddwch chi yng Nghymru, fyddwch chi ddim mwy nag ychydig dros awr o’r môr. Felly lle bynnag y byddwch chi’n aros - mewn bwthyn pellennig neu mewn gwesty moethus – mae’r cyfan o fewn dim i arfordiroedd godigog! Dyma eich cyfle i brofi un o ddiwylliannau ac un o ieithoedd hynaf Prydain. Mae’n gyfle hefyd i fwynhau bwyd a diod anhygoel. Yn goron ar y cyfan, fodd bynnag, fydd cyfle i fwynhau arfordiroedd trawiadol Cymru yn 2018. Croeso i’n glannau epic!
#GwladGwlad