2017 – Blwyddyn Chwedlau

Yn 2017 rydym yn dathlu’n gorffennol arwrol, y presennol a'r dyfodol fel erioed o'r blaen, gydag atyniadau, digwyddiadau a gweithgareddau mewn lleoliadau chwedlonol ledled Cymru. Rydym hefyd yn creu chwedlau Cymreig newydd, yn sicrhau bod ymwelwyr yn ymgolli yn ein stori epig, ac yn creu profiadau chwedlonol newydd. Dyma’n Blwyddyn Chwedlau.

Ydi, mae Cymru’n dirwedd hynafol, gyda miloedd o flynyddoedd o hanes a chwedlau ble bynnag y byddwch chi’n edrych.

Mae ein hiaith yn gyswllt byw gyda’n cyndeidiau Celtaidd. Mae’n wlad o fynyddoedd mawreddog a ffurfafen enfawr, o fewn arfordir sy’n enwog am ei brydferthwch. Ond mae hefyd yn wlad llawn syniadau mawr ac anturiaethau cyffrous. Ble bynnag yr ewch mae yna syniadau newydd, mewn hen lefydd: gwifrau gwib, llwybrau beicio mynydd, syrffio mewndirol – a llwybr arfordirol cyflawn cynta’r byd.

Mae gennym 230 o draethau, 50 o ynysoedd hudolus, a chymaint â 641 o gestyll. Mae’n prifddinas, Caerdydd, yn ddinas Ewropeaidd ifanc fywiog, ac yma, ym Mehefin 2017, y cynhaliwyd y digwyddiad chwaraeon blynyddol a wyliwyd fwyaf drwy'r byd, rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA.

Ond yn fwy na dim, mae Cymru'n lle ardderchog i fwynhau heddiw. Cewch groeso chwedlonol ble bynnag yr ewch. Eleni rydym yn creu chwedlau newydd. Dewch gyda ni i greu’ch rhai chi

Gwlad, Gwlad.

Gallwch gael mynediad at set o offer marchnata Blwyddyn Chwedlau yn http://croeso.cymru/yol-tools