Themâu Blynyddoedd

Defnyddio’n cryfderau sylfaenol

Fis Ebrill 2015 am y tro cyntaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfres o dair blynedd thematig fel rhan o ymgyrch hollol newydd i hyrwyddo’r hyn sydd gan dwristiaeth Cymru i’w gynnig, mewn ffordd unedig. Y tair blynedd gyntaf a gyhoeddwyd oedd Blwyddyn Antur 2016, Blwyddyn Chwedlau 2017 a Blwyddyn y Môr 2018. Yn dilyn llwyddiant y Flwyddyn Antur, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’r dull hwn yn parhau a dynodwyd 2019 yn Flwyddyn Darganfod, fydd yn adeiladu ar y tair thema o antur, diwylliant ac awyr agored.

Mae'r agwedd thematig wedi'i chynllunio er mwyn hyrwyddo cryfderau mwyaf Cymru a chanolbwyntio gweithgareddau, digwyddiadau ac atyniadau ar brif nodweddion twristiaeth Cymru.