Polisi Cwcis

Mae'r ddogfen Polisi Cwcis hon yn egluro i ddefnyddwyr gwefan Cymru y Brand pa gwcis y mae'r wefan yn eu defnyddio a beth yw eu diben.

Cwcis

Ffeiliau data yw cwcis a gaiff eu storio ar gyfrifiaduron pobl wrth iddynt ymweld â gwefan sy'n defnyddio cwcis. Mae cwcis yn cofnodi manylion sylfaenol ynghylch ymweliadau â gwefan. Caiff yr wybodaeth hon ei defnyddio mewn sawl ffordd gan gynnwys teilwra cynnwys i ddefnyddwyr wrth iddynt ymweld dro ar ôl tro, mesur perfformiad gwefan ac ymgyrchoedd marchnata.

Caiff cwcis parti cyntaf eu gosod ar gyfrifiadur person gan y wefan y mae'n ymweld â hi. Caiff cwcis trydydd parti eu gosod ar borwr person gan rywun arall, a hynny gyda chaniatâd perchennog y wefan.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw'r cwcis a gaiff eu defnyddio gan Cymru y Brand yn cofnodi gwybodaeth sensitif fel enw neu gyfeiriad person. Pan fyddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol drwy ffurflenni fel cystadlaethau neu geisiadau am bamffledi, gweler y Polisi Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth am oblygiadau hyn o safbwynt GDPR. 

Rheoli Cwcis

Gall cwcis gael eu hatal yn llwyr gan borwr gwe, neu'n ddewisol drwy reolwr cwcis y porwr gwe.

I ddysgu mwy am gwcis yn gyffredinol neu sut i'w rheoli, ewch i: www.aboutcookies.org

Os nad ydych yn dymuno derbyn hysbysebion ar-lein, gallwch ddewis peidiwch â chael cwcis drwy fynd i wefan y Network Advertising Initiative.

Sut y mae Cymru y Brand yn defnyddio Cwcis ar gyfer mesur

Mae Cymru y Brand yn defnyddio Google Analytics i ddarparu ystadegau ynghylch y defnydd o'r wefan a'i ffynonellau. Mae hyn yn cynnwys data ynghylch nifer yr ymweliadau bob dydd, y tudalennau y mae pobl yn edrych arnynt, y dudalen fynediad, y dudalen lanio, amser ar y wefan, cyfeirwyr, math o ddefnydd, sawl clic, cyfradd glicio, cymhareb ymadael â thudalen, a chyfradd symud.

Mae Cymru y Brand yn defnyddio'r data hyn i geisio deall sut y mae ymwelwyr yn defnyddio'r wefan er mwyn gwella profiadau defnyddwyr.

 

Enw'r Cwci

Diben y Cwci

ASP.NET_SESSIONID

Mae'r cwci yma'n cofnodi pan fydd gwefan Cymru y Brand ar agor ym mhorwr defnyddiwr.

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Mae'r cwci hwn yn cofnodi ymwelwyr sydd wedi ymweld â gwefan Cymru y Brand fwy nag unwaith o fewn cyfnod penodol o amser.

EXITSURVEYCTA

Mae'r cwci hwn yn cael ei osod ar borwr defnyddiwr sydd wedi derbyn arolwg ymadael â gwefan wrth iddynt adael gwefan Cymru y Brand.

 

Cwcis Trydydd Parti a ddefnyddir gan Cymru y Brand

Enw'r Cwci

Pwrpas y Cwci

Google

Google Analytics: Caiff y cwci hwn ei osod ym mhorwr defnyddiwr er mwyn storio gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'i ddewisiadau - fel iaith (ee Cymraeg neu Saesneg), nifer y canlyniadau chwilio i'w dangos fesul tudalen (ee 10 neu 20), a gosodiad hidlwr SafeSearch Google.

YouTube

Mae Cymru y Brand yn defnyddio'r wefan ffrydio boblogaidd sef YouTube i estyn swyddogaeth y wefan. Mae YouTube yn gosod cwcis ym mhorwr defnyddiwr sy'n storio gwybodaeth sy'n gysylltiedig â thema porwr y defnyddiwr, ac mae'n galluogi'r wefan i ddangos hysbysebion y mae hysbysebwyr yn talu i'w harddangos.

Yahoo!

Yahoo Analytics: gwasanaeth hysbysebu ar-lein a ddarperir gan Yahoo. Mae'r gwasanaeth yn galluogi gwefannau i arddangos hysbysebion y mae hysbysebwyr yn talu i'w harddangos ar dudalennau gwe sy'n cynnwys gwybodaeth gysylltiedig.

DoubleClick

Mae DoubleClick yn wasanaeth hysbysebu ar-lein a ddarperir gan Google. Mae'r gwasanaeth hwn yn galluogi gwefannau i arddangos hysbysebion ar wefannau, ac mae'n galluogi hysbysebwyr i reoli pa mor aml y caiff hysbysebion eu harddangos i ddefnyddwyr.

Cwestiynau

Cofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y Polisi Cwcis hwn.