Cynhenid Gymreig, byd-eang ein golygon

Dyma Gymru

Mae Brand Cymru Wales yn blatfform ar gyfer dathlu popeth sydd gan Gymru i’w gynnig i’r rhai sy'n byw, gweithio, ymweld, buddsoddi neu astudio yma. Mae'n rhoi ffocws i'n gweithgareddau hyrwyddo Cymru ledled y byd drwy ddilyn pum prif amcan o fewn set o dri o werthoedd craidd, a daw’n fyw trwy gyfrwng cynnwys atyniadol ac ymdeimlad o le.

Mae ymagwedd brand - a'r casgliad o nodweddion brand sydd wedi’u creu’n benodol er mwyn cefnogi’r brand hwnnw, yn amlygu’r hyn sy'n gwneud Cymru'n arbennig, yr hyn sy'n ein gwneud yn wahanol i bawb arall a’r hyn sy'n ein hysbrydoli . Yn y bôn, yr hyn sy'n gwneud Cymru’n Gymru.

Llyn Llydaw, Môr a Mynyddoedd Eryri

Gwlad, Gwlad

Yn byrlymu o gyfle, arloesedd ac antur.
Epic Legends

Themâu Blynyddoedd

Mae'r agwedd thematig wedi'i chynllunio er mwyn hyrwyddo cryfderau mwyaf Cymru